Nieuwe drijvende steiger haven Delfzijl

DELFZIJL - Groningen Seaports gaat een nieuwe drijvende steiger aanleggen in de haven van Delfzijl. Die wordt gebruikt voor de binnenvaart en diverse beroepsscheepvaart..

De oude delen van de steiger worden hergebruikt en krijgen een nieuwe bestemming. Het bedrijf Heuvelman Ibis voert de werkzaamheden uit. Dat betekent dat er gedurende een maand minder ligplaatsen zijn. Om niet in één keer alle ligplaatsen weg te nemen tijdens de vernieuwing, zullen de werkzaamheden in twee gedeeltes gedaan worden.

De eerste fase begint op maandag 17 juli waarbij nog een groot gedeelte van de steiger gebruikt kan worden voor een ligplaats. Op vrijdag 21 juli zullen de nutsvoorzieningen afgekoppeld worden. Op 25 juli zal het eerste gedeelte (de oploopsteiger, de korte kant en een gedeelte van de lange zijde) losgekoppeld worden. Het resterende deel van de lange kant is dan via de oploop van de jachthaven te bereiken.

De tweede fase start in 14 augustus als het eerste gedeelte gereed is. Gedurende de werkzaamheden zullen er alternatieve ligplaatsen worden aangeboden in Farmsum of in de Eemshaven.