Drukke bijeenkomsten Opwierde Zuid

APPINGEDAM - De inwoners van Opwierde-Zuid zijn tijdens drie drukbezochte bijeenkomsten geïnformeerd over het concept Vernieuwingsplan voor de wijk. In het Vernieuwingsplan staan voorstellen voor het verbeteren van de inrichting van de openbare ruimte. Het plan is een initiatief van de gemeente in samenwerking met Woongroep Marenland en Groninger Huis.

Wethouder Annalies Usmany: „Nu de versterkingsadviezen bekend zijn, kunnen we verder met het Vernieuwingsplan. De opkomst vanuit de wijk was groot en de inwoners hebben veel reacties en ideeën gegeven. In het najaar verwacht de gemeente een definitief plan te kunnen presenteren. Met dit plan worden verbeteringen gerealiseerd in de openbare ruimte. Er staat de komende tijd veel te gebeuren in Opwierde-Zuid: eerst het versterken van de woningen en daarna komen wij met de vernieuwing van de openbare ruimte.”

Het concept Vernieuwingsplan doet voorstellen voor het groen, het water in de wijk, de toegankelijkheid van de woningen en het wonen. Groenzones kunnen worden verbonden met het landschap ten zuiden van de wijk, bestaande groenplekken worden verbeterd en er komt ruimte voor nieuwe groene ontmoetingsplekken.

Knelpunten in de huidige waterhuishouding worden aangepakt. De bereikbaarheid van de woningen kan worden verbeterd door het aanleggen van routes; er kan meer parkeergelegenheid komen. Gestreefd wordt naar meer variatie in woningtypes (ombouwen tot levensloopbestendige woningen en twee en drie onder één kap) en verduurzamen van de woningen (door het versterken of sloop en nieuwbouw).

De ideeën van de inwoners over deze aspecten van de woonomgeving worden meegenomen.