Windturbines op dijk bij Eemshaven wereldprimeur

Eemshaven - Er komen drie windturbines op de Oostpolderdijk tussen de Eemhaven en het Spijkster strand. De realisatie van windturbines op een primaire waterkering betekent een wereldwijde primeur.

Het betekent een noviteit voor zowel de water- als de windwereld. Op maandag 17 juli ondertekenden het Waterschap Noorderzijlvest en innogy Windpower NL tekenen een grondovereenkomst in gemaal Spijksterpompen op de Oostpolderdijk. Deze overeenkomst is een belangrijke stap in de realisatie. De ondertekening van de overeenkomst is regionaal van belang voor de overgang naar duurzame energie. Eisse Luitjens, dagelijks bestuurslid van het waterschap Noorderzijlvest: “Al sinds 2011 wordt erover nagedacht of windturbines veilig op een zeedijk kunnen worden geplaatst. Het waterschap Noorderzijlvest heeft in 2011 zijn nek uitgestoken en zo de primeur van windturbines op de zeedijk mede mogelijk gemaakt. Destijds was het volstrekt ondenkbaar dat er windmolens op de dijk werden gezet, want de noodzakelijke kennis en ervaring om een veilig ontwerp te maken ontbraken.” Op verzoek van innogy heeft Noorderzijlvest de Oostpolderdijk als studieobject beschikbaar gesteld. Een verantwoord ontwerp voor windturbines doet natuurlijk recht aan de belangrijkste functie van de zeedijk: het beschermen tegen overstromingen. Met de specifieke kenmerken van deze dijk heeft innogy onderzocht onder welke voorwaarden een windturbine op de zeedijk gerealiseerd kan worden. Dit onderzoek naar de mogelijkheden is later gekoppeld aan de verbetering van de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl. In 2014 heeft het waterschap het door innogy aangeleverde concept op haalbaarheid laten toetsen bij het Expertise netwerk Waterveiligheid (ENW). Dit kennisnetwerk van specialisten in waterveiligheid concludeerde dat het mogelijk is windturbines op een verantwoorde manier op een zeedijk te plaatsen.