Muziekverenigingen in stichting voor behoud muziekonderwijs

DELFZIJL - Veertien muziekverenigingen van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben zich verenigd in de Stichting Samenwerkingsverband Muziekonderwijs (SMO).

Dit om per september 2017 het muziekonderwijs voor harmonie, fanfare, brass en slagwerk in de DAL-regio te organiseren. De nieuwe opzet is nodig in verband met de gewijzigde organisatie van de nieuwe Stichting IVAK met ingang van 1 september. De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben afgesproken de stichting SMO te ondersteunen met een eenmalige subsidie van 300.000 euro voor een periode van drie jaar om het muziekonderwijs in de DAL-regio in stand te houden. De stichting SMO zal naast het organiseren van muziekonderwijs, ook de samenwerking tussen de muziekverenigingen in het DAL-gebied bevorderen door regelmatig bijeenkomsten te organiseren, een jeugd-/leerlingenorkest op te richten en bijvoorbeeld gezamenlijke repetitiedagen met leerlingen te houden. De stichting SMO sluit een partnerovereenkomst met de nieuwe Stichting IVAK om op tal van terreinen de samenwerking op te zoeken, bijvoorbeeld voor het organiseren van extra activiteiten en muziekprojecten in het primair onderwijs.