Doek valt voor Noord Nederlandse Jazz Gilde

APPINGEDAM - Het Noord Nederlands Jazz Gilde houdt na 38 jaar op te bestaan.

De reden om te stoppen zijn een gebrek aan bestuursleden en te weinig toeschouwers bij de concerten in het Schathoes op Landgoed Ekenstein. De optredens werden afgelopen seizoen bezocht door gemiddeld zestig leden, waardoor onvermijdelijk uit de financiele reserves moest worden geput. Half mei werd al duidelijk dat opheffing bijna onontkomelijk was. Tijdens een algemene ledenvergadering kon geen nieuw bestuur van minimaal vijf personen verkozen worden. Er waren maar drie kandidaten. Daarop is het bestuursvoorstel tot opheffing ingediend. Er kon nog geen rechtgeldig besluit tot opheffing genomen worden omdat niet minimaal de helft van de 116 leden aanwezig was. In de extra vergadering van twee weken later kon die wel genomen worden met minimaal tweederde van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. Het gilde werd op 14 juni 1979 opgericht met 35 leden en telde na het eerste lustrum 325 leden. Befaamd waren de 17 Eems Dollard Jazzfestivals in de Molenberg in Delfzijl. Alle leden zijn inmiddels per brief ingelicht over dit besluit.