Houtzaagmolen FRAM in Woltersum in de vreugde

WOLTERSUM - De houtzaagmolen heeft zaterdag de hele dag in vreugdestand gestaan vanwege de geboorte van een nakomeling van de vroegere eigenaar van de molen.

Daar hoorde ook het eten van beschuit met blauwe muisjes bij. Twee maanden geleden werd het 150-jarig bestaan van de molen gevierd. Bij die gelegenheid werd het nieuwe bootje voor bij de molen, een zogenaamde penterbak, gedoopt. Heel bijzonder was dat dit 150-jarig bestaan werd meegevierd door de nazaten van de stichter van de molen: Wilte Evenhuis. Allemaal mensen die in zekere zin dankzij het succes van het molenbedrijf in de maatschappij vooruit gekomen zijn. De familie Evenhuis is nog altijd sterk bij de molen betrokken. Het was dan ook geen toeval dat Femke Evenhuis, de vrouw van de jongste (5e) generatie Edzard Evenhuis, het bootje Wilte heeft gedoopt.

Ten tijde van de doopplechtigheid was zij zwanger van de 6e generatie Evenhuis. Inmiddels is op 15 juli Gijs Kobus Wilte Evenhuis geboren.

„Wij zijn als molenaars blij dat met de kleine Gijs de band die bestaat tussen de molenaars, de molen en de familie van de stichter weer met een generatie verlengd is,” vertelt molenaar Sietse Pot, die samen met de molenaars Auke Oosterhoff, Peter Heidema en Henk Goudappel verantwoordeij is voor de FRAM.

„Hoewel het molenaarschap niet meer automatisch van vader op zoon overgaat, lijkt het toch een familiebedrijf. Door deze familieband zijn wij als molenaars ook de achter-, achterkleinkinderen van Wilte. Wij zijn dus ook trots op de geboorte van deze nieuwe loot aan de stamboom. De traditie leeft voort.”

Molen FRAM, met een maximale hoogte van 26,5 meter is in eigendom van Stichting Het Groninger Landschap. De vreugdestand houdt in dat de wieken in de stand vijf voor twaalf staan, gezien vanuit het perspectief van de molenaar - dus niet de ‘koopmanskant’ zoals op deze foto - en rekening houdend met de draairichting (op de foto tegen de klok in). Bij de rouwstand wordt de molen op vijf over twaalf gezet.