Dijk en stranden rond Delfzijl eind augustus dicht

DELFZIJL - Na de zomervakantie begint Ommelanderdiek met het verwijderen van de parkeerplaatsen achter het MuzeeAquarium. Daarna begint de aannemer met het vervoeren van zand voor de nieuwe dijk.

Hiervoor zullen er veel vrachtwagens over de onderhoudsweg gaan rijden. Daarom is het noodzakelijk dat eind augustus de onderhoudsweg en de dijk afgesloten worden voor het publiek. Ook de stranden bij Delfzijl en Bierum zijn vanaf dat moment afgesloten. „Wij begrijpen dat het voor de inwoners van Delfzijl, Eemsmond en de dorpen niet leuk is dat de dijk en de stranden afgesloten worden. Echter, het is noodzakelijk om een veilige woon- en werkomgeving te garanderen,” aldus Esther Dieker, omgevingsmanager bij waterschap Noorderzijlvest. In samenwerking met Routebureau Groningen worden de fiets- en wandelroutes eind augustus omgeleid. Ommelanderdiek zorgt voor omleidingskaarten die men kan afhalen bij de VVV’s, het Eemshotel en in het bezoekerscentrum aan de Noordersingel. „We verbeteren niet alleen de bestaande zeedijk,” legt Dieker uit. „We willen ook voordeel creëren voor zowel de mensen als de natuur. Daarom voeren we diverse andere projecten uit, tegelijkertijd met het werk aan de dijk. Deze extra projecten noemen we koppelprojecten. Een van deze projecten is de Dubbele Dijk. Dit is een project van de provincie Groningen. De Dubbele dijk komt bij het Bierumer strandje.” „Vorige week zijn we begonnen met voorbereidingen voor dit project. Omdat er een tweede dijk komt, moeten er kabels en leidingen verlegd worden. De nieuwe kabels en leidingen kruisen echter de bestaande drainage van het land langs het noordelijke deel van de Dubbele dijk. Hierdoor verliest de drainage zijn functie. Daarom maken we nu een tijdelijke greppel, zodat het water wel weg kan. Deze tijdelijke greppel wordt later vervangen door een kwelsloot naast de tweede dijk. Het graafwerk ronden we eind juli af. Er is inmiddels een start gemaakt met het verwijderen van monumenten, zoals de kunstwerken Ede Staal, het Loodsmonument en TOP locatie (Toeristisch Overstap Punt) op de dijk in Delfzijl. De kunstwerken worden zolang in een opslag bewaard en zullen terugkomen op de nieuwe dijk. De TOP locatie en het loodsmonument zijn inmiddels verwijderd. Er wordt een een rijplatenbaan aangelegd, parallel aan de toegangsweg naar het Eemshotel. Deze rijplaten zijn bestemd voor het vrachtverkeer van Ommelanderdiek. Bezoekers van het Eemshotel kunnen gewoon parkeren bij de entree van het hotel. Het Eemshotel bevindt zich midden in deze bedrijvigheid. Tijdens de werkzaamheden is het Eemshotel gewoon geopend. Ook is er in het Eemshotel informatie te vinden over de projecten. Men heeft heeft dus niet alleen zicht op de Eems, maar ook op het werk. Waterschap Noorderzijlvest en Combinatie Ommelanderdiek hebben een bezoekerscentrum ingericht aan Noordersingel 1. Die is op werkdagen tussen 9:00 en 15:00 uur geopend.