Sloop en nieuwbouw 170 huizen Loppersum

LOPPERSUM - Praktische bezwaren van 38 bewoners hebben ertoe geleid dat 170 woningen van Wierden en Borgen in Loppersum, Middelstum, Wirdum, Ten Post en Garrelsweer worden gesloopt en vervangen door nieuwe huizen.

Wierden en Borgen heeft er recent, op nadrukkelijk verzoek van de bewoners, in overleg met NAM en de gemeente Loppersum voor gekozen om 38 woningen aan de Badweg, Duursumerweg, Pomonaweg en Verbindingsweg in Loppersum uit de versterkingspilot te halen en over te gaan tot sloop en vervangende nieuwbouw.

Hierop is Wierden en Borgen een onderzoek naar sloop en nieuwbouw gestart. Ten eerste is de interesse voor niet versterken maar het plegen van nieuwbouw bij alle bewoners geïnventariseerd. Het merendeel van de bewoners heeft daarbij de voorkeur uitgesproken voor sloop en nieuwbouw van de huidige woningen. De NAM is vervolgens bereid gevonden hier haar medewerking aan te verlenen. De nieuwbouwplannen worden door de woningcorporatie samen met de bewoners van de te slopen woningen ontwikkeld.

Op het sloopbesluit werd wisselend gereageerd. Van opluchting omdat er nu een besluit genomen is, tot verslagenheid omdat men het oude vertrouwde huis verliest en er nog onduidelijk is of bewoners op exact dezelfde plek kunnen terugkeren. Medewerkers van Wierden en Borgen bespreken binnenkort de gevolgen van dit sloopbesluit en de persoonlijke wensen bij de betreffende bewoners thuis.