Gemeente Delfzijl biedt extra steun aan mantelzorg

DELFZIJL - De gemeente Delfzijl investeert extra in mantelzorgondersteuning. „Daar wordt een bedrag van 260.000 euro voor uitgetrokken.

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Tijdens themabijeenkomsten is mantelzorgers gevraagd wat hun ondersteuningswensen zijn. De uitkomsten zijn verwerkt in een breed gedragen plan van aanpak, dat aansluit bij wat mantelzorgers nodig hebben. De gemeente wil mantelzorgers nog beter ondersteunen door onder andere lotgenotengroepen te ondersteunen, te investeren in informele zorg in dorpen en wijken, door informatie in begrijpelijke taal aan te bieden en op scholen voorlichting te geven aan jonge mantelzorgers. Het doel van het nieuwe beleid is ondersteuning te bieden die aansluit bij de behoefte van mantelzorgers. Wethouder Meindert Joostens: „Mantelzorgers hebben het vaak zwaar. Een mantelzorger is namelijk, naast mantelzorger, vaak ook partner, kind, werknemer, scholier of vrijwilliger. Om overbelasting te voorkomen is het belangrijk hun ondersteuningswensen te kennen en er iets mee te doen. Het is belangrijk dat er balans is tussen taken, rollen en vrije tijd.”