Luchtmacht oefent boven de Marnewaard

MARNEWAARD - F16 vliegers van de Fighter Weapons Instructor Training (FWIT) Close Air Support (CAS) oefenen van maandag 21 augustus tot en met vrijdag 1 september met eenheden van de Koninklijke Landmacht.

De vluchten vinden ’s ochtends en ‘s middags plaats boven het oefenterrein van de Marnewaard en in het luchtruim boven Drenthe. Het gaat om ongeveer acht toestellen afkomstig van de vliegbasis Leeuwarden die per dag de oefeningen boven het terrein gaan uitvoeren. Apache gevechtshelikopters van de vliegbasis Gilze-Rijen nemen de laatste twee dagen deel aan de oefening.

Op dit moment zit de FWIT in de Air-to-surface fase van de opleiding. Cursisten beoefenen in deze fase aanvallen op gronddoelen. In een gesimuleerde situatie schakelen de vliegers vijandelijke raketsystemen uit. Bij het uitschakelen hiervan werken de jachtvliegtuigen zelfstandig of in overleg met andere eenheden van Defensie. Deze missies heten Close Air Support missies en worden beoefend in de eerste week. Gezien de opdrachten die F-16’s in de afgelopen decennia hebben gehad, blijkt dit een relevante taak te zijn.

In de tweede week worden ook Close Air Support missies uitgevoerd maar nu ligt de nadruk op het ondersteunen van militairen op de grond met luchtsteun. Militairen (Joint Terminal Airstrike Controllers) geven vanaf de grond per radio aanwijzingen aan de vliegers over de exacte locatie van de aan te vallen doelen. Het is noodzakelijk om deze samenwerking in praktijksituaties te beoefenen om maximaal effectief te zijn tijdens daadwerkelijk inzet. De FWIT supervisor licht toe: “Close Air support missies zijn missies waarbij onze vliegers in split second essentiële tactische keuzes moeten maken en mogelijk wapens in moeten zetten. Het is geen geplande vlucht waarbij van te voren duidelijk is wat er moet gebeuren. Er komt erg veel bij kijken om zo’n situatie in vredestijd na te bootsen. Gelukkig krijgen we nu die kans tijdens deze trainingsperiode.”

“Bij deze oefeningen ligt het accent sterk op de samenwerking tussen de militairen op de grond, de Apache gevechtshelikopters en de F-16’s. We hebben de afgelopen jaren als Luchtmacht veel ervaring opgedaan in conflictgebieden zoals Afghanistan en Irak. Het is essentieel voor de kwaliteit van onze vliegers dat we deze ervaring doorgeven aan onze jongere collega’s.”

Voor de vliegoefeningen zijn tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) aangewezen. In deze vier TGB’s, moeten de vliegers zich houden aan de vastgestelde beperkingen (bijvoorbeeld minimale vlieghoogtes). Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken. Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten kunt u bellen met het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033. Klachten kunnen eveneens worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder.