Stuitingsbrief voor NAM en Nederlandse Staat

NOORD GRONINGEN - De Nederlandse Staat en de Nederlandse Aardolie Maatschappij ontvingen gisteren een zogeheten stuitingsbrief. De stichting Recht & Herstel Mijnbouwschade verstuurde deze brief namens alle mensen die in verband met de gaswinning in het noorden van het land schade hebben geleden.

De brief moet voorkomen dat de Staat en de NAM aanspraken van deze mensen na vijf jaar in stilte laat verjaren. Dinsdag 16 augustus is het namelijk alweer vijf jaar geleden dat de aardbeving bij Huizinge van 3.6 op de Schaal van Richter de levens van vele mensen in het gaswinning gebied op z’n kop zette. Er volgden na de beving vele dialogen, een nationaal coördinator, een Centrum voor Veilig Wonen. Vele Groningers en ook mensen net buiten de provinciegrens leven nog steeds in financiële onzekerheid, voelen zich onveilig, niet gehoord en gevangen in een uitzichtloze situatie, waarop ze zelf geen invloed meer hebben. Voor hen is de stichting Recht & Herstel Mijnbouwschade opgericht. Deze nieuwe stichting voor collectieve juridische actie werkt samen met partijen binnen en buiten het gaswinninggebied. Het eerste bestuur bestaat uit bewoonster Annemarie Heite, ingenieur Willem Meiborg en juriste Marjan Minnesma. De Stichting Recht & Herstel Mijnbouwschade heeft als belangrijkste doelen: "het opkomen voor de rechten en belangen van degenen die vermogensschade en ander (ernstig) nadeel ondervinden of dreigen te ondervinden van de mijnbouwactiviteiten (al dan niet in combinatie met andere schadeveroorzakende factoren) in (vooral) de provincie Groningen en/of daaraan grenzend of daaraan gerelateerd." Stap één is het voorkomen dat zij door verjaring straks geen rechten meer hebben. Dat kan door een stuitingsbrief aan de Staat, de NAM en EBN. Vooral de minder mondige en niet kapitaalkrachtige mensen in dit gebied, dreigen zonder deze stuiting als vanzelf en geruisloos buiten de boot te vallen. We hopen dat de Staat zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid vandaag erkent voor de schade. Dat zou voor de burgers in Groningen een belangrijke stap zijn om het vertrouwen in de overheid enigszins te herstellen. Als de overheid en de NAM hun verantwoordelijkheid niet nemen, dan zal de Stichting vervolgstappen ondernemen om Recht en Herstel voor gedupeerden te verzorgen.