Onveilige verkeerssituatie Wijkstraat Appingedam door parkeerbeleid

APPINGEDAM - De verkeersituatie in de Wijkstraat is door verkeerd geparkeerde auto’s en voorbij rijdende vrachtauto’s onveilig. Het heeft er aantal keren voor gezorgd dat omwonenden schade aan hun woning hebben gehad.

De Wijkstraat in Appingedam is een van de drukste straten in Appingedam. Het verkeer van en naar het centrum moet door deze straat. Het is juist die situatie die voor problemen zorgt. “Het is nu rustiger omdat de vakanties net zijn begonnen,” meent bewoner Trijne Angerman. “Ik heb niks tegen drukte. Sterker nog, dat vind ik wel gezellig. Anders moet je ook niet in het centrum gaan wonen, maar in een klein dorp. Toch is de straat wel veranderd sinds ik in 1998 hier ben komen wonen. Er is meer horeca gekomen en ook is het bouwverkeer toegenomen. Dat heeft gevolgen voor de verkeerstroom. Op zich geen probleem. Ware het niet dat sinds een aantal jaren het mogelijk is om in de Wijkstraat te parkeren en dat tussen de parkeervakken bomen en lantaarnpalen staan. Als iedereen de auto correct in het vak zou zetten is alles veilig. En dat is nou net het punt. Zeer frequent staan auto’s voor een deel op de straat en dan moet het aankomende verkeer uitwijken. En de auto’s staan er niet maar eventjes, zoals zou mogen, maar de gehele dag. Dat wordt voor vrachtwagens, die onder meer de winkels en de horeca bevoorraden, en het bouwverkeer lastig. Daar komt bij dat er te hard gereden wordt. De Wijkstraat is een 30 km zone, maar er zijn maar weinigen die zich daaraan houden. Dat is logisch. Handhaving van de snelheid of het parkeren is er niet. Het is dit jaar en vorig jaar dan ook al een aantal keer fout gegaan. Mijn huis is minder hoog dan de andere huizen en de dakgoot heeft het dan ook aantal keren moeten bekopen. Gelukkig is alles keurig afgehandeld, maar doordat de situatie niet verandert, blijft de vrees bestaan dat het weer kan gebeuren.”

“Ik heb hierover in oktober vorig jaar contact opgenomen met de gemeente Appingedam en gevraagd of er wat aan de situatie gedaan kon worden. Het plaatsen van paaltjes, zoals even verderop bij Croissanterie the Fifties, zou een groot deel van het probleem oplossen. Dan kunnen auto’s niet meer over de stoep en creëer je ook voor de andere verkeersgebruikers een veilige zone. Volgens de ambtenaar die belast is met verkeerszaken was dat niet mogelijk. Wel zou er met mij gekeken worden naar een andere oplossing. Helaas is deze toezegging tot op heden niet waargemaakt. Ik heb tot dusver sinds september 2016 vier keer een mail en foto’s gestuurd naar de gemeente Appingedam, waarvan de laatste keer op 20 juni jl. Behalve een ontvangstbevestiging is er nooit een reactie gekomen. Ik vind dat jammer en heb het gevoel dat ik niet serieus wordt genomen. Het tast mijn vertrouwen in de overheid aan. Naar mijn idee kan het allemaal makkelijk worden opgelost. Ook dient het bord voor de 30 km zone na de splitsing met de Sint Annastraat herhaald te worden. Het staat staat nu direct over de burg, waardoor weggebruikers het bord niet opmerken en ook wordt bij gebrek aan een herhaalbord de situatie na het kruispunt opgeheven.”

Wethouder Martien van Borstelen laat weten dat hij bekend is met de situatie in de Wijkstraat. “We zijn er al geruime tijd mee bezig en zijn en gaan in gesprek met de belanghebbenden. Het is een lastige situatie doordat de bevoorrading van het centrum door moet blijven gaan. Helaas zit tussen het maken van plannen en de uitvoering tijd. We zullen strenger gaan toezien op het kort parkeren en waarschuwingen gaan uitdelen. Als dat niet helpt, zal er tot handhaving worden overgegaan.”

Mark Giesolf