Financiële bijdrage gemeente aan atletiekvereniging Fivelstreek Delfzijl

Delfzijl - Het college van B&W van de gemeente Delfzijl stelt de gemeenteraad voor om atletiekvereniging Fivelstreek te voorzien van een eenmalige financiële bijdrage van  8.250 euro.

Het geld is bedoeld voor uitbreiding van de bestrating rondom het clubgebouw en een overkapping van het terras. Het college is van mening dat deze voorzieningen een positieve impuls geven aan het sportpark en ook zorgt dat evenementen als de Zeemijlenloop beter gefaciliteerd kunnen worden. Wethouder Jan Menninga: "De AV Fivelstreek vervult een belangrijke functie in de breedtesport in de gemeente Delfzijl en verdere regio. Daarnaast organiseert de vereniging meerdere activiteiten zoals de jaarlijkse Scholierenloop en de Zeemijlenloop. Deze vereniging verdient een goede accommodatie. Daar willen we graag ons steentje aan bijdragen." De totale investering De bestrating vormt in de toekomst de toegangsweg tot het opzetten van tentaccommodaties tijdens evenementen zoals de Zeemijlenloop. In totaal heeft de vereniging  25.000 euro nodig om deze veranderingen te kunnen doorvoeren. Door zelfwerkzaamheid en een subsidie van het loket Leefbaarheid heeft de vereniging al een bedrag van 16.750 euro bij elkaar gebracht. Voor het overige bedrag van 8.250 euro heeft de vereniging een bijdrage van de gemeente gevraagd. De atletiekvereniging Fivelstreek is een bloeiende vereniging die is gevestigd op het sportpark Centrum in Delfzijl. Op dit moment kent de vereniging meer dan tweehonderd leden, waarvan het overgrote deel bestaat uit loopgroepen.