Herdenkingstocht grote aardbeving Huizinge

HUIZINGE - Er wordt woensdag 16 augustus om 22.30 uur een koffertocht gehouden, een herdenkingstocht voor de grote klap van 3,6 op de schaal van Richter 5 jaar geleden.

Met de tocht en het luiden van de klokken wordt stilgestaan bij de beving die vijf jaar geleden genadeloos liet zien wat de gevolgen zijn van de gaswinning. De organisatoren stellen dat de regering vijf jaar na dato nog steeds het produceren van gas voorrang geeft boven de veiligheid en leefbaarheid van Groningen. Gedupeerden en sympathisanten lopen met koffers en verhuisdozen in een stille tocht naar een eeuwenoude, gestutte boerderij in Huizinge, het epicentrum van de beving. De tocht staat stil bij de gevolgen en de impact van deze beving en de bevingen die daarop volgden. Om 22:30 uur, het tijdstip van ‘de Grote klap’, luiden daar de kerkklokken. Kerken elders zullen om 20.00 vijf minuten luiden als openingsakkoord. De actie is een protest tegen de manier waarop met mensen wordt omgegaan en het voortzetten van de gaswinning, de veroorzaker van kaalslag en verruïnering van het Groningse platteland met haar prachtig oude gebouwen en monumenten. Al bijna zestig panden zijn inmiddels afgebroken, diverse huizen staan leeg en duizenden woningen moeten worden gesloopt of versterkt. De koffers en verhuisdozen staan symbool voor het gevoel van ontheemding dat veel Groningers hebben. Ondanks alle beloftes na 2012 hebben mensen dagelijks last van de gevolgen van de gaswinning. Initiatiefneemster Elke Meiborg van actiegroep Van Graan Naar Banaan: „Na vijf jaar frustratie, verdriet en woede, is het einde nog lang niet in zicht. Ons wacht sloop, vernieling of verhuizing, terwijl de gaswinning gewoon doorgaat.” De koffertocht is een initiatief van de actiegroep Van Graan Naar Banaan, ondersteund door Milieudefensie, de Groninger Bodem Beweging, Platform Kerk en Aardbeving, Houd Groningen Overeind en het Groninger Gasberaad. Vanuit twee richtingen lopen deelnemers naar de Plaats Melkema, een prachtige oude boerderij aan het rand van het dorp. Er zijn twee vertrekpunten: Parkeerplaats Ewsum bij Middelstum (21.15 uur) en de carpoolplaats bij de Eemshavenweg, afslag Middelstum (21.30 uur). De wandelaars zijn rond 22.00 uur in Huizinge. Daar volgt een kort gedenkwoord met medewerking van de fanfare en om half 11 precies gaan de kerkklokken luiden. Dat is het vertreksein om terug te wandelen: zo verbeelden deelnemers bovengronds de uitwaaierende schokgolf van de beving 5 jaar geleden. De organisatie vraagt alle wandelaars om ratels, megafoons etcetera thuis te laten, maar wel een koffer, rugzak of verhuisdoos mee te nemen. Dat is het symbool voor de ontheemding die plaatsvindt in onze provincie. De voorste wandelaars krijgen zaklampen mee. Deelnemers wordt gevraagd zelf ook een zaklamp, stormlamp of mobieltje met licht mee te nemen, want het zal donker zijn. Er zullen ook prominente Groningers mee lopen. De organisatie vraagt mensen die niet willen of kunnen komen om de Groningse vlag uit te steken met een knoop erin. De knoop in de vlag is in de scheepvaart een noodsignaal.