Ingezonden: 'Herinrichting Sportpark Uitwierde'

Delfzijl - "De hedendaagse geschiedenis van Delfzijl leert ons dat al te veel karakteristieke dorpen, parken en landbouwgronden verdwenen zijn. Ik denk aan Oterdum, Heveskes en Weiwerd, al deze dorpen weg gevaagd om plaats te maken voor industrie-terreinen, waar Delfzijl nu op zijn zachtst gezegd wel wat teveel van heeft. En niet te vergeten het park langs de zeedijk in Delfzijl Noord, van de één op de andere dag kaalslag om plaats te maken voor een geflopte speelpark. Het stuit mij tegen de borst om het sportpark voor het grootste deel op te offeren voor nog meer eentonige graslanden, de boeren zullen dit verwelkomen (meer land, nog meer koeien en een nog hogere mest/stikstof overschot) maar de bewoners van Delfzijl Noord zitten met de lasten. De graslanden ten westen en noorden van Uitwierde geven een goed beeld de huidige graslanden , geen de flora en fauna mee, maar alleen gras en gier. Waarom deze eenzijdige keus van de gemeente, er zijn toch wel andere mogelijkheden. Gemeente, betrek de bewoners van Delfzijl Noord in het plannen maken en denk bijvoorbeeld ook aan het samentrekken van het Biessummerbos met het voormalig Sportpark/Voolhok en er zijn, denk ik wel ondernemers die dit gebied goed kunnen gebruiken met behoud van het huidige karakter. En niet te vergeten, het gebied met zijn flora en fauna moet toegankelijk en aantrekkelijk blijven voor de Delfzijlse burgers. Landschappelijk moet het ook mogelijk zijn om de nog bestaande kernwaarden van Uitwierde te ondersteunen."

Ingezonden door M. van den Berg