Reactie burgemeester op faillissementsaanvraag Klesch Aluminium Delfzijl

Delfzijl -  De reactie van burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Delfzijl op de faillissementsaanvraag van Klesch Aluminium Delfzijl:

"Klesch Aluminium Delfzijl, voorheen Aldel, is een bedrijf dat met Delfzijl verweven is en zeer belang- rijk is voor de werkgelegenheid van Delfzijl. We betreuren het dan ook zeer dat het tot een faillissementsaanvraag heeft moeten komen. Onze zorg gaat uit naar de werknemers en hun gezinnen, voor wie weer een onzekere periode aanvangt. We hopen net als de bedrijfsleiding dat er investeerders worden gevonden en een doorstart mogelijk is. We zien het als een gunstig teken dat de productie wordt voortgezet in afwachting van gesprekken met mogelijke investeerders. Wij hebben en houden nauw contact met de bedrijfsleiding hierover."