VIDEO Rechtbank Groningen spreekt faillisement uit over Klesch Aluminium Delfzijl

Delfzijl -  Op eigen verzoek van Klesch Aluminium Delfzijl spreekt de Rechtbank Groningen vandaag het faillissement van Klesch Aluminium Delfzijl uit.

De belangrijkste oorzaak voor dit faillisement is dat de huidige partijen Klesch en Noble niet tot overeenstemmming zijn gekomen omtrent de noodzakelijke investeringen om een winstgevende toekomst voor Klesch Aluminium Delfzijl zeker te stellen. Hierdoor is het bedrijf dit jaar in de negatieve cijfers terecht gekomen. De aangestelde curator bereidt een doorstart voor met behulp van nieuwe investeerders. De marktkansen voor aluminium zijn op dit moment zeer gunstig hetgeen ook betekent dat deze gesprekken door de curator en de lokale directie met vertrouwen tegemoet worden gezien. In dit kader zal de productie dan ook voorlopig kunnen worden gecontinueerd. Klesch Aluminium Delfzijl (voormalig Aldel) is een aluminiumsmelter, gevestigd in het Delfzijlse havengebied. Er werken 175 man direct en 100 man indirect. Directeur Karsten Pronk over het faillisement: