Koffiekargesprekken in de Zandplatenbuurt

Delfzijl -  De gemeente en Acantus gaan donderdag 7 en woensdag 13 september in gesprek met inwoners van de Zandplatenbuurt in Delfzijl Noord.

Tijdens deze zogenaamde koffiekargesprekken kunnen inwoners hun wensen uiten voor de toekomst van buurt en wijk. Dat kan gaan over wonen, voorzieningen, openbare ruimte. Kortom alles wat komt kijken bij samen leven in straat, buurt en wijk. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) inspecteert de woningen in Delfzijl Noord. In de Zandplatenbuurt is dat al gebeurd. Bij die inspecties kijkt de NCG of woningen aardbevingsbestendig zijn of toch ver- sterkt moeten worden. De NCG maakt de rapporten voor de Zandplatenbuurt binnenkort bekend. "Met onder meer de input van de gesprekken met wijkbewoners ontwikkelen gemeente en Acantus dit najaar een gebiedsvisie voor Delfzijl Noord. Op die wijze willen ons samen met u voorbereiden op de uit- komsten van de inspecties." Donderdag 7 september zijn de gesprekken van 16.00 tot 17.30 uur bij Huibertplaat/Koningsplaat en van 19.00 tot 20.30 uur bij De Paap/de Emmert. Woensdag 13 september  van 16.00 tot 17.30 uur bij Simonszand/Koperzand en van 19.00 tot 20.30 uur bij  Bosplan/Robbeplaat