Tentoonstelling Geachte collega's

Westeremden - De eerste tentoonstelling in 2017 in Museum Helmantel was 'Henk Helmantel - 50 jaar schilder'

Van 1 september tot en met  28 oktober volgt de tentoonstelling: 'Geachte collega’s'. Helmantel heeft samen met zijn vrouw altijd veel belangstelling gehad voor het werk van collega-kunstenaars en ook vanaf 1970 werk van hen gekocht. Schilderijen, tekeningen, etsen en aquarellen. Kwaliteit is altijd het uitgangspunt geweest bij de aankoop. De eerste serieuze aankoop in 1971 (kort na hun huwelijk) betreft een klein, maar breed geschilderd stilleventje van Koos Stikvoort uit Alkmaar. Hoewel het werk van Henk Helmantel realistisch is, is de collectie beeldende kunst die zij verzameld hebben veel breder en bestaat uit realistische, impressionistische en abstracte werken. Omdat de Helmantels grote interesse hebben in de beeldende kunst in alle verscheidenheid en het werk van heel veel kunstenaars waarderen hebben ze een keuze moeten maken. De samenstelling van deze tentoonstelling is daarom gericht op werken gemaakt vanaf 1967, dus niet ouder dan vijftig jaar en alleen van kunstenaars waarvan de Helmantels werk in hun collectie hebben. In de tentoonstelling is niet alleen werk uit de eigen verzameling te zien, maar ook maar ook bruiklenen van de deelnemers en hun verzamelaars. De tentoonstelling laat werk zien van Patrick Creyghton, Rob Brouwers, Charles Donker, Peter Durieux, Otto B. de Kat, Pieter Knor, Diederick Kraaypoel, Theo Kurpershoek, Pieter Pander, Rein Pol, Matthijs Röling, , Michel Reynolds, Piet Sebens en Eric de Vree. Van onder andere Gouke Notebomer, Jan van der Scheer en Kees Stoop zal abstract werk getoond worden. Henk Helmantel zal in één van de vertrekken 14 van zijn eigen schilderijen laten zien. In het boek “HENK HELMANTEL, een leven lang schilderen en verzamelen” (2015) schrijft wijlen kunsthistoricus Bob van den Boogert het volgende: “De collectie Helmantel biedt een indrukwekkend overzicht van een deel van de Nederlandse kunstgeschiedenis dat in musea niet of nauwelijks zichtbaar is. Je zou kunnen spreken van een “parallel universum” van schilders, tekenaars en grafici die door hun traditionele manier van werken een marginale rol spelen in de – vooral op het modernisme gerichte - “officiële” geschiedschrijving van de Nederlandse kunst van de twintigste eeuw. De kunstenaars krijgen in de collectie Helmantel een welverdiende hoofdrol toebedeeld”