Overdracht van bestuur bij IVAK

Delfzijl - Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling IVAK draagt dinsdag 5 september de activiteiten voor cultuuronderwijs en amateurkunst over aan het nieuwe bestuur van de Stichting IVAK.

’s Avonds zal de overdracht plaatsvinden in De Centrumkerk van Delfzijl. Dit wordt het nieuwe onderkomen van de stichting. Voor alsnog is de stichting gehuisvest in de bibliotheek van Delfzijl. Na een jaar van reorganiseren na de beëindiging van de gemeenschappelijke regeling IVAK wordt er nu een frisse start gemaakt onder leiding van hoofd Kunst- en cultuureducatie Anneke Duit. Zij nam het stokje over van Interim directeur Johan Boonekamp, die het afgelopen jaar de reorganisatie heeft doorgevoerd en de basis voor de nieuwe organisatie heeft neergelegd waardoor het nieuwe cultuurbedrijf nu aftrapt met een sterk inhoudelijk concept en een financieel gezonde basis. Veranderingen De grootste verandering is dat IVAK geen docenten meer in dienst heeft voor het geven van amateurkunstlessen. De nadruk ligt nu op het ondersteunen van docenten bij het geven van hun lessen: zij gebruiken de gezamenlijke ruimtes, de platformen en het netwerk van het IVAK. Tevens kunnen ouders, amateurverenigingen en kunstenaars bij de stichting terecht voor advies over subsidies en fondsen. In de toekomst zal het IVAK ook samen met lokale partners op zoek gaan naar vernieuwende, verbindende projecten in de kunst & cultuur, waarbij de stichting een coördinerende rol vervult. Binnen het cultuuronderwijs gaat het IVAK meer vraaggericht werken: op wat voor manier wil een school vorm geven aan cultuuronderwijs? Hiervoor worden de consulenten van het IVAK ingezet. Zij bezoeken de scholen en ondersteunen hen bij het ontwikkelen en vormgeven van het gewenste cultuuronderwijs. Vanaf het nieuwe schooljaar 2017/2018 staat het team van stichting IVAK vol enthousiasme klaar voor alle scholen en inwoners van Delfzijl, Appingedam en Loppersum.