'Een duurzaam en leefbaar wijkgebouw'

Delfzijl - Onder het motto een duurzaam en leefbaar wijkgebouw is Wijkvereniging West II het afgelopen voorjaar gestart met het opzetten van een projectplan, om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het leefbaarheidsprogramma 'Elk Dorp Een Duurzaam Dak.'

In samenwerking met de Vereniging Groninger Dorpen is het projectplan, inclusief begroting uitgewerkt, hetgeen resulteerde in de toezegging van een bedrag uit bovengenoemd programma. Aangezien dit bedrag niet toereikend was om de begroting sluitend te krijgen, moest de wijkvereniging op zoek naar aanvullende fondsen. Met bijdragen van het VSB Fonds, het Oranje Fonds en de Stichting H.S.Kammingafonds is dit gelukt. Na het aanvragen van offertes en overleg met de aannemers is eind april, begin mei met een grote groep vrijwilligers gestart met de werkzaamheden. Het project bestond uit een aantal duurzame en energie besparende investeringen zoals zonnepanelen, nieuwe CV-installatie, vervangen van alle verlichting door LED verlichting, een nieuwe keuken en een nieuw systeemplafond. In het verlengde daarvan moesten een aantal dakplaten wegens lekkage worden vervangen en een nieuwe dakbedekking worden aangebracht. Verder is het terras opnieuw gelegd en hebben de vrijwilligers het gehele gebouw, inclusief het bijgebouw, gereinigd, geschilderd en opnieuw ingericht. Zaterdag 9 september van 15.00 tot 17.00 uur, vindt de heropening plaats van het gebouw, waarin de Delfzijlster wethouders Joostens en  Ronde de officiële opening zullen verrichten.