Bewoners positiever gestemd over koopomstandigheden

Delfzijl - Het vertrouwen in de woningmarkt is onder bewoners van de gemeenten in het aardbevingsgebied toegenomen sinds 2015. Dat blijkt uit de tweede Eigen Huis Marktindicator Groningen, die de TU Delft in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft uitgevoerd.

Met een gemiddelde score van 109 op de Eigen Huis Marktindicator in het tweede kwartaal van 2017, is de score wel iets lager dan in het vorige kwartaal (112). Het vertrouwen is iets minder sterk dan in de andere gebieden in Groningen en Nederland als geheel. Net als in 2015 blijkt de combinatie van bevolkingskrimp en aardbevingsrisico’s een negatief effect op elkaar te hebben als het gaat om het vertrouwen in de koopwoningmarkt. Op de vraag of het een goed moment is om een woning te kopen, geeft nu een kleine meerderheid (53%) van de deelnemers in de risicogemeenten aan dat het een (zeer) gunstig moment is; 9% vindt het een (zeer) ongunstig moment. Daarmee zijn deze woonconsumenten nog iets positiever gestemd dan de bewoners elders in Groningen en de woonconsumenten in Nederland als geheel. Vooral het aandeel deelnemers in de risicogemeenten dat het een (zeer) ongunstig moment vindt om te kopen, is in het tweede kwartaal van 2017 (9%) duidelijk kleiner dan medio 2015 (bijna 20%). Onder de bewoners in de risicogemeenten is het vertrouwen in de koopwoningmarkt in het tweede kwartaal van 2017 iets groter onder de dertigers, alleenstaanden, lage inkomensgroepen en de inwonenden. Hierin is het profiel van potentiële starters op de koopwoningmarkt te herkennen. Het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder de bewoners in de risicogemeenten blijkt vooral iets kleiner te zijn, doordat men minder positiever oordeelt over de koopprijsontwikkeling in het afgelopen jaar en in het komende jaar dan bewoners elders in Groningen en in Nederland als geheel. NCG heeft opdracht gegeven om voor de periode januari 2017 – maart 2018 de marktindicator specifiek voor Groningen uit te voeren, zodat nader ingegaan kan worden op het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder de woonconsumenten in twee regio’s binnen de provincie Groningen.