Zonnepark ‘t Zandt krijgt vergunning

‘T ZANDT - Het college van B&W van de gemeente Loppersum heeft de omgevingsvergunning voor de realisatie van een zonnepark achter de Gerard van Damstraat in ’t Zandt verleend.

Het zonnepark met 1500 zonnepanelen komt op een stuk land dat ligt binnen de bebouwde kom. Het levert een vermogen van 405 kWp. De verwachte jaaropbrengst is 322.380kWh. Dat is goed voor minstens 80 huishoudens. De procedure is zorgvuldig doorlopen, belangen zijn tegen elkaar afgewogen. Daardoor heeft de vergunningsaanvraag meer tijd in beslag genomen dan verwacht. De energiecoöperatie verwacht begin 2018 te gaan bouwen. Het Zonnepark ’t Zandt wekt energie op die aan inwoners en bedrijven uit de dorpen Godlinze, Garsthuizen, Leermens, ‘t Zandt, Zeerijp en Zijldijk kan worden geleverd. De coöperatie heeft al 55 leden. Dit najaar gaat het bestuur bij particuliere huishoudens en ondernemingen in de dorpen nog meer leden werven. Leden krijgen voordeel op hun eigen energierekening én verdienen voor hun dorp een bijdrage. Meer informatie is te vinden op: www.zonnedorpen.nl.