Meer uren buurtsportcoaches voor mensen met een beperking in Delfzijl

DELFZIJL - Het college van B en W heeft besloten de uren van buurtsportcoaches in de gemeente Delfzijl voor 2018 uit te breiden.

Inwoners met een beperking krijgen extra ondersteuning om te bewegen. Door de capaciteit van 3.0 naar 3.8 fte te verhogen, wil de gemeente een gezonde en actieve leefstijl bij deze doelgroep bevorderen. De beweegstimulering maakt deel uit van het Programma 'Sport en Bewegen in de Buurt 2018', waarbij de gemeente samenwerkt met Huis voor de Sport Groningen. Wethouder Hans Ronde: „De gemeente ontvangt sinds 2015 vanuit het Rijk de decentralisatieuitkering ‘Gezond in de Stad’ (GIDS). Het gaat hierbij om een jaarlijks bedrag van € 80.000 tot 2018. De extra kosten van de urenuitbreiding betalen we uit deze middelen om de gezondheidsachterstanden te verkleinen.” De xtra kosten bedragen 55.500 euro. Eenennegentig gemeenten in Nederland, waaronder Delfzijl, krijgen extra middelen voor het aanpakken van gezondheidsachterstanden en het verbeteren van de gezondheid van risicogroepen. Vanaf 2018 tot en met 2021 ontvangt de gemeente jaarlijks € 78.000,-.