Bijeenkomst D66 Appingedam

Appingedam - D66 Appingedam houdt dinsdag 12 september om 20.00 uur een bijeenkomst voor leden en geïnteresseerden in Bar Meneer Jansen aan Wijkstraat 47b.

Het wordt een informatieve avond over het raadswerk, met aandacht voor zaken als hoe de raad en het college zijn samengesteld; moties en amendementen; omschrijving van diverse functies binnen een fractie; wat heeft D66 bereikt in de afgelopen raadsperiode en de toekomst.