Dorpen Hogeland betrokken bij Cultuurpodium Parels van het Noorden

KANTENS/ONDERDENDAM - In verschillende dorpen op het Hogeland starten in oktober werkavonden waar bewoners uit de regio samen door middel van theater- en kunstuitingen uitdrukking geven aan dat wat hen inspireert, verbaast, ontroerd en dwars zit.

De uitingen komen uiteindelijk samen in Cultuurpodium Parels van het Noorden. Dat vindt plaats in Kantens in het weekend van 1 en 2 Juni 2018. De werkavonden worden ondersteund door theaterdocenten van Laway Arts. Na acht avonden is er in elk dorp een tussenpresentatie voor buren, vrienden en familie en deelnemers van de andere dorpen. Vanaf begin februari wordt er door de groepen uit de dorpen achtmaal verder gewerkt aan de verschillende programmaonderdelen voor de presentaties van het Cultuurpodium. Er is onder andere een bijeenkomst in Onderdendam. Die is op woensdag 4 oktober vanaf 19.30 uur in dorpshuis Zijlvesterhoek aan de Achterweg 1. De bijeenkomst in Kantens is op donderdag 12 oktober vanaf 19.30 uur in de Theaterwerkplaats aan de Oosterweg 4. Liefhebbers kunnen ook terecht in Loppersum, op donderdag 5 oktober vanaf 19.30 uur in het dorpshuis aan de Wirdumerweg 21. Parels van het Noorden is een initiatief van Laway Arts en wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, de gemeenten Eemsmond en Loppersum, het Loket Leefbaarheid en de SNS Eemsmond. Meer informatie en aanmelden via Toke van Oorsouw: lawayarts@hotmail.com.