Scholenreünie gaat in het klein door bij Het Lokaal

DELFZIJL - De grote scholenreünie Appingedam-Delfzijl is dan wel afgeblazen door een te gering aantal inschrijvingen, maar deze gaat in het klein toch door. En wel op dezelfde datum, zaterdag 30 september.

Lammert Hekman van Grand Café Het Lokaal in Delfzijl, die zijn eigen vakantie had verschoven om de reünie te kunnen meemaken, heeft de handschoen opgepakt om vele teleurgestelde reüniegangers tegemoet te komen met een Kleintje Reünie. Hoewel klein, er wordt van 16.00 tot 24.00 uur toch gerekend op 600 tot 800 bezoekers. Voor de oorspronkelijke reünie hadden zich 1100 personen ingeschreven, terwijl er op veel meer deelname was gerekend. Hekman heeft overleg gehad met de reüniecommissie, die geen bezwaar heeft tegen de plannen. „We weten dat die 1100 man onderling al meer contact hadden dan in het verleden en zich verheugden op een weerzien,” legt Herkman het initiatief uit. „We willen de gelegenheid bieden voor een persoonlijk weerzien.” Om de reünisten onderdak te bieden wordt naast Het Lokaal een grote feesttent opgebouwd, waarin ruim 500 mensen terecht kunnen. De bemoeienissen van Het Lokaal beperken zich overigens voornamelijk tot het bieden van een locatie. „We gaan het faciliteren,” vertelt Hekman. „En uiteraard zorgen wij voor muzikale omlijsting.” Traffic Jam geeft s’avonds een optreden en óok andere formaties die tijdens de reünie zouden optreden worden benaderd voor een muzikale bijdrage. Daar houdt Peter van der Linde zich mee bezig. Aanmelden kan via de Facebookpagina van Het Lokaal.