Opnieuw Vaatkeurmerk voor OZG

DELFZIJL - Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft opnieuw het Vaatkeurmerk 2017 ontvangen. Hiermee voldoet het ziekenhuis aan specifieke kwaliteitscriteria.

Deze criteria zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van vaatchirurgen, interventieradiologen, vasculair internisten en vaatverpleegkundigen. Al deze specialismen werken bij de behandeling van vaatpatiënten nauw samen. Op de website www.hartenvaatgroep.nl kunnen patiënten en behandelaars zien welke behandeling het Ommelander Ziekenhuis haar vaatpatiënten biedt. Het Vaatkeurmerk is een keurmerk dat aangeeft dat een ziekenhuis goede vaatzorg verleent, bekeken vanuit patiënten perspectief. Het Vaatkeurmerk richt zich op de kwaliteit van behandelingen van aandoeningen in de slagaders van de benen, bekken, buik, aorta en hals (niet op spataders of trombose). Met behulp van het Vaatkeurmerk kunnen vaatpatiënten makkelijker een keuze maken in welk ziekenhuis zij behandeld willen worden. Het Vaatkeurmerk is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de patiënten-achterban van de Hart&Vaatgroep en vertegenwoordigers van de bovengenoemde beroepsgroepen. De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich landelijk én regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijl.