Nieuw kindcentrum in Woldendorp en omstreken

WOLDENDORP - Het nieuwe kindcentrum voor Woldendorp en omstreken komt op de huidige locatie van de Woldrakkers aan de Burgemeester Garreltsweg in Woldendorp.

Het biedt onderdak aan de openbare basisschool de Woldrakkers in Woldendorp, de openbare basisschool De Munte in Termunterzijl en de kinderopvang Kids2B. De basisscholen zijn in augustus gefuseerd en hebben besloten om de leerlingen van beide scholen dit schooljaar onder te brengen in het schoolgebouw van De Munte in Termunterzijl. Hierdoor kan de sloop van de Woldrakkers binnenkort starten. De verwachting is dat de kinderen vanaf het nieuwe schooljaar in 2018 naar het nieuwe kindcentrum gaan. De tussenliggende periode worden de kinderen uit Woldendorp met busjes vanuit het dorp naar de school in Termunterzijl gebracht en terug. Als de nieuwbouw van het kindcentrum is afgerond, wordt in overleg met het dorp besloten wat er met het huidige schoolgebouw in Termunterzijl gebeurt.

Volgens wethouder Jan Menninga is met de nieuwbouw de toekonst in dit gebied verzekerd. „Het nieuwe gebouw wordt aardbevingsbestendig en draagt bij aan goed, toekomstbestendig onderwijs voor de kinderen van Woldendorp en Termunterzijl. We bouwen duurzaam en flexibel, zodat ruimtes ook eventueel in de toekomst andere functies kunnen krijgen."

Het nieuwe kindcentrum wordt gebouwd door het Centrum Veilig Wonen.