Versterking schoolgebouwen Appingedam stap dichterbij

APPINGEDAM - De Samenwerkingsovereenkomst Onderwijshuisvesting primair onderwijs Appingedam is donderdag door de zes betrokken partijen ondertekend.

Daarmee leggen de partners afspraken vast over de manier waarop de versterking en nieuwbouw worden uitgevoerd en wie welke verantwoordelijkheid heeft.

Voor het versterken van de schoolgebouwen OPwierde en Olingertil, vervangende nieuwbouw RENN4 en voor tijdelijke huisvesting zijn heldere afspraken nodig tussen alle betrokken partijen. De Samenwerkingsovereenkomst is bepalend voor de te maken gedetailleerde afspraken per project.

Met de ondertekning is de versterking en vernieuwing van de schoolgebouwen weer een stap dichterbij gekomen.

De partners zijn: NAM, gemeente Appingedam, Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier, Stichting Openbaar Onderwijs Marenland, Stichting RENN4 en Woongroep Marenland. Naast de partijen die tekenen is ook Kids2b betrokken bij de samenwerking. Die levert kinderopvang én peuterspeelzaalwerk in de twee integrale kindcentra OPwierde en Olingertil.

Naast het bouwkundig versterken spannen de gemeente Appingedam, de schoolbesturen en Woongroep Marenland zich ook in om de schoolgebouwen kwalitatief te verbeteren om ze meer toekomstbestendig te maken.

In Appingedam zijn driee jaar geleden Integrale Kindcentra (IKC) opgezet: Olingertil en OPwierde. Deze gebouwen zullen bouwkundig worden versterkt. Voor het speciaal (basis)onderwijs van RENN4 wordt gestreefd naar vervangende nieuwbouw.

De nieuwe of de bouwkundig versterkte schoolgebouwen moeten binnen vijf jaar in gebruik genomen zijn (voor 1 juli 2021).