Elker zoekt pleegouders op braderie Delfzijl

DELFZIJL - Elker Pleegzorg is dringend op zoek naar mensen die zich interesseren en willen laten informeren over het pleegouderschap.

Landelijk is er een dreigend tekort aan pleeggezinnen en ook in de provincie Groningen is het steeds moeilijker om een kind (tijdelijk of wat langer) in een passend gezin te laten wonen. Daarom gaat Elker Pleegzorg op zaterdag 23 september op de braderie van Delfzijl geïnteresseerden informeren over het pleegouderschap. Wat houdt het pleegouderschap in en welke mogelijkheden zijn er om het kind van iemand anders, tijdelijk of wat langer te helpen?

Soms kunnen kinderen (tijdelijk) niet bij hun ouders wonen, omdat het opgroeien of opvoeden daar niet goed gaat. Als ouders vrijwillig hulp vragen of de kinderrechter besluit dat een uithuisplaatsing noodzakelijk is, dan worden kinderen bij voorkeur opgevangen bij pleegouders, aangezien deze vorm van opvang in gezinsverband het dichtst bij de natuurlijke situatie staat. In de Jeugdwet uit 2015 is afgesproken dat kinderen en jongeren die niet thuis kunnen wonen, het liefst in hun eigen omgeving opgevangen moeten worden. Kan dat niet, dan bij voorkeur 'zo thuis mogelijk' in kleinschalige gezinsvormen. Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp die onder de Jeugdwet en daarmee onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten valt.