Video | Piet Nienhuis schrijft boek over Kerstvloed van 1717

Zoutkamp - Een zware overstroming zette op 24 december 1717 een groot deel van Groningen onder water. Een stuk geschiedenis waar weinig over bekend is. Bioloog en emeritus hoogleraar milieuwetenschappen Piet Nienhuis heeft er een boek over geschreven: 'Kerstvloed 171, een pelgrimstocht'.

Nienhuis vernam drie jaar geleden iets over de Kerstvloed van 1717, en kwam er al snel achter dat hier weinig over geschreven was. Dat terwijl door een zware noordwesterstorm, waartegen de dijken van toen niet waren opgewassen, zeewater van de Waddenzee ver in de provincie Groningen stroomde. Tot aan Stad toe. Met andere woorden, het was een ramp van enorme omvang. De bioloog is zelf op onderzoek uitgegaan, en is nagegaan wat er in de Ommelanden nog aan de Kerstvloed herinnert. Hiervoor wandelde hij van Termunten naar Zoutkamp, langs de enkele zichtbare restanten van de Oude Dijk die in 1717 brak. Zijn boek gaat onder meer in op al zijn bevindingen met betrekking tot de Kerstvloed van 1717. Bij het boek hoort ook een wandeltocht. Ze zijn vanaf 1 oktober te bestellen bij www.profiel.nl.