Damster Stadsmunt Martinus van Hoorn

APPINGEDAM - Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Appingedam heeft vrijdag de Damster Stadsmunt uitgereikt aan Martinus van Hoorn.

De feestelijke overhandiging vond onder het toeziend oog van vele belangstellenden plaats in het Oude Raadhuis. De 71-jarige Van Hoorn kreeg deze bijzondere erepenning vanwege zijn grote inzet bij het toekomstbestendig maken van Museum Stad Appingedam en inspanningen voor culturele instellingen. Van Hoorn neemt afscheid als voorzitter van de Stichting Museum Stad Appingedam. Hij heeft dan ruim tien jaar leiding gegeven aan het museumbestuur. Ook bestuurslid Bert Takens nam na tien jaar afscheid en werd met een bos bloemen nog even in het zonntje gezet. Van Hoorn heeft zich vooral ingezet als verbindend figuur voor de vrijwilligers van het museum. Zij werden en worden beschouwd als het visitekaartje van het museum. Hij heeft ook actief de samenwerking gezocht met andere culturele instellingen in Appingedam zoals de Groninger Zilverkamer, maar ook in de verdere regio. Onder zijn leiding werd enkele jaren geleden nieuw beleid geformuleerd om een nieuwe impuls te geven aan het museum. Daardoor is het museum weer toekomstbestendig. Burgemeester Hiemstra: „Door het uitreiken van de Damster Stadsmunt geeft de gemeente blijk van haar erkentelijkheid voor zijn zeer actieve inzet en betrokkenheid bij de stad.” Naast zijn functie bij Stichting Museum Stad Appingedam is de heer Van Hoorn ook actief als voorzitter van de Stichting Damster Klokkenspel en is hij actief betrokken bij de Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond. In 1985 is de Damster Stadsmunt ingesteld als een erepenning voor personen of groepen die op cultureel, sportief of sociaal gebied een bijzondere prestatie of verdienste hebben geleverd voor de Damster gemeenschap. De eerste Stadsmunt werd dat jaar uitgereikt aan de 150-jarige Gereformeerde Kerk.