Beweegpark Opwierde turnend geopend

APPINGEDAM - Het beweegpark in de wijk Opwierde in Appingedam is vanmorgen (donderdag 14 september) geopend.

Daarbij lieten de bestuurders zich van hun beste kant zien. Directeur Gerke Brouwer van Woongroep Marenland en de Damster wethouders Annalies Usmany en Martien van Bostelen vertoonden temidden van de leerlingen van de Brede School Opwierde hun turnkunsten op het klimrek. Daarna wijdde de jeugd onder leiding van trainer Peter Ernst de voetbalkooi in. Het beweegpark is er gekomen door een belofte van de woningstichting tijdens de viering van het 100-jarige bestaan in 2015. „Ïn het kader van de leefbaarheid en participatie hebben we een bijdrage toegezegd aan de vier gemeenten waarin we werken,” vertelt Brouwer. „Het is mooi dat het sluitstuk van de herstructureing van Opwierde nu gerealiseerd is. Het eerste idee was om een kleinschalige kinderboerderij te bouwen, maar dat bleek niet haalbaar. Dit is een mooi alternatief. Bewegen en ontmoeten zijn belangrijk. Eenzaamheid wordt een steeds groter probleem. Het beweegpark is een ideale plek om contacten op te doen. Het is ook mooi dat omwonenden er met hun ideeën bij zijn betrokken.” Het eigenlijke idee voor het park komt van wethouder Annalies Usmany, die er best trots op is dat ze het heeft bedacht. Ze heeft een park in Drachten als voorbeeld gebruikt. „Het hart van Opwierde is nu echt af,” constateert Usmany. „In tien jaar herstructurerein zijn van de 1000 huizen in Opwierde 700 gesloopt en 400 teruggebouwd. Daardoor is de wijk veel ruimre van opzet geworden. Het beweegpark heeft heel duidelijk een tweeledig doel, het elkaar ontmoeten in de wijk en beweging voor jongeren en wat ouderen. Het is zo royaal opgezet dat ook het ernaast gelegen Berjarijke er gebruik van kan maken, ook met rolstoelen. Het is een beetje een hip park geworden, net even wat anders.” De financiering is rondgekomen met middelen van Marenland, de gemeente en sponsoring via de ASWA. Het park heeft verder onder andere een wankelweg, een evenwichtsstraat, een slingerbrug en een stawipwap. De bij de openingstoespraken aanwezige ouderen vroegen zich af of er ook zitbankjes komen. Dat gaat inderdaad gebeuren. Ze zijn besteld en worden begin oktober geplaatst. Na de toespraken zong Harm Tabak samen met jongerenwerker Jan Schuur en de schoolkinderen nog een zelf geschreven lied, waarvan we u het refrein niet willen onthouden: ‘Beweeg in Daam, din worst nait zo stief beweeg in Daam, tis goud veur kop en lief dus as dien pens te dik wordt en bainen binnen wat stram trek veur verandern schoun mor aan... beweeg ien daam.’