Leerlingen Eemsdeltacollege onder indruk schrijfster Margje Woodrow

DELFZIJL - Op woensdag 20 september was Schrijfster Margje Woodrow is woensdag, in het kader van ‘Literatour in de klas’, op bezoek geweest bij Eemsdeltacollege locatie Sikkel in Delfzijl.

‘Literatour in de klas’ is een feestelijke landelijke campagne waarin jongeren in contact worden gebracht met hedendaagse schrijvers en uitdagende literatuur. In de vierde klassen van de opleiding vmbo-TL hebben de leerlingen tijdens de lessen Nederlands zich voorbereid op de komst Margje Woodrow. Het project bestond uit opdrachten, zoals het lezen van haar boeken en het beantwoorden van vragen. Daarnaast moesten de vmbo-TL leerlingen een artikel schrijven dat beoordeeld werd met een cijfer dat meetelt voor het examen.

De docenten Jan Wolthof en Ria Wolthof-Vos haken in op deze landelijke campagne. Ter invulling van hun lessen Nederlands, zagen zij dit als een kans om leerlingen kennis te laten maken met de schrijfster Margje Woodrow. Dus niet alleen de leerlingen van vmbo-TL, maar ook derdejaars leerlingen van vwo+ werden meegenomen in deze ‘Literatour in de klas’. In samenwerking met de bibliothecaresse, Barbara van Hofslot, is er vorm gegeven aan het project tijdens de lessen Nederlands.

Drie klassen(2xTL en 1x vwo+) hebben de schrijfster ontmoet en gingen aan de slag met de slotopdracht. Die bestond uit het schrijven van een artikel, dat moest voldoen aan een aantal eisen. Hierin was het de bedoeling dat ze in gesprek gingen met de schrijfster over haar boeken. Dit vond plaats op locatie Sikkel van Eemsdeltacollege.

De leerlingen waren allemaal erg onder de indruk van de schrijfster en wilden allemaal met haar op de foto. Margje Woodrow is druk met het schrijven van een nieuw boek. Zij heeft vwo+ gevraagd het script te lezen en of de leerlingen dan een trailer van haar boek willen maken. De leerlingen waren gelijk dolenthousiast.