Weer- en Sterrenkunde heeft weer toekomst

APPINGEDAM - De Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond heeft een nieuw bestuur, waarmee de continuïteit is gewaarborgd.

“De noodzaak om een nieuw bestuur te vormen kwam doordat onze penningmeester is overleden en ik aan één kant blind werd,” vertelt de afscheid nemende voorzitter Wim Zanstra. “Al het werk kwam toen neer op onze secretaris Marga Heeres. Dat was een onhoudbare situatie. We hebben toen bij onze donateurs gevraagd of er belangstelling was om deel te gaan uitmaken van het bestuur. Er kwam in eerste instantie geen respons, waardoor het er lange tijd er naar uitzag dat we de stichting moesten gaan opheffen. Doordat Frans Boot heel actief lobby is gaan voeren, is dat gelukkig niet gebeurd.”

“De stichting voorziet in een behoefte,” meent Boot. “Door de stichting blijven er lezingen over weer- en sterrenkunde op niveau in de regio. Het doel is om sprekers op wetenschappelijk niveau uit de metrologie, geologie en astrologie naar de regio te halen. Met name populair wetenschappelijke onderwerpen spreken de mensen erg aan. Het zou een gemis geweest zijn als dit was verdwenen. Samen met Jans Engelhart, Siert Klein, Henk Bolt en Tineke van den Berg hebben we een nieuw bestuur gevormd. Ook gaan we werken met commissies, zodat de werkzaamheden verdeeld worden en de continuïteit van de stichting behouden blijft.”

De geschiedenis van de Stichting Weer- en Sterrenkunde gaat ver terug. “Het is begonnen doordat ik natuurkunde studeerde,” vertelt Zanstra. “Sterrenkunde maakt daar deel van uit. Mijn oom had als hobby sterrenkunde en mijn vader was opticien. Hij maakte dus de spiegellenzen voor telescopen zelf. Door hen ben ik enthousiast geworden over de sterrenkunde en van hen ik geleerd om zelf spiegellenzen te maken. Dat is een heel precies karwei, waar veel geduld voor nodig is. Mijn eerste telescoop heb ik zelf gemaakt en gebruik ik nog steeds. Later abonneerde ik mij op het tijdschrift ‘Zenit’ en kwam ik in contact met andere sterrenkundigen. De Nederlandse vereniging voor Weer- en Sterrenkunde begon toen ook met het organiseren van de Landelijke Sterrenkijkdagen. Samen met mijn vrouw verwelkomde ik thuis geïnteresseerden en al snel vroegen we aan hen of zij het leuk vonden om samen een clubje te gaan vormen. We zijn toen met drie man gestart en zijn doorgegroeid tot ongeveer 100 man. Volgend jaar bestaat de stichting 40 jaar en dat gaan we vieren. Om gezondheidsredenen heb ik afscheid moeten nemen als voorzitter. Aangezien de eerste lezing in oktober al weer door het nieuwe bestuur geregeld is, heb ik er alle vertrouwen in dat het in goede handen is terecht gekomen.”

“Misschien is de groei ook wel te danken aan de interesse in sterrenkunde door de media,” vraagt de vrouw van Zanstra, Ruth Favarger, zich af. “Wetenschappers zijn steeds meer te zien op de televisie en er wordt ook meer aandacht aan besteed. We hebben leuke dingen meegemaakt. Zo hebben we 17 jaar lang elke zomer een sterrenwacht bemand in mijn geboorteland Zwitserland. Ook hebben we met de stichting leuke uitstapjes gemaakt, waar we vrienden en kennissen aan over hebben gehouden. Wim heeft ook nog deel uitgemaakt van het landelijk bestuur.”

“Het zijn overigens niet alleen mannen die zich interesseren voor de weer- en sterrenkunde,” vult Marga Heeres aan. “In de regio zijn veel vrouwen geïnteresseerd in de weer- en sterrenkunde. Zij zijn ook regelmatig te zien bij onze bijeenkomsten.”

Mark Giesolf