Week van de Dementie van start

APPINGEDAM - De vierde Week van de Dementie wordt van donderdag 21 tot en met vrijdag 29 september gehouden. Organiserende Stichting De Hoven heeft voor een interessant programma gezorgd.

“Iedereen is tegenwoordig bekend met dementie,” meent Hilda Boelens van Stichting De Hoven. “Dat blijkt ook uit de cijfers van Alzheimer Nederland. Er zijn in Nederland ruim 270.000 menen die de aandoening hebben. Van deze groep wonen 70.000 mensen in een verpleeg- of verzorgingstehuis. Ruim 100.000 hebben nog niet de diagnose dementie, maar merken al wel de gevolgen. Doordat we steeds ouder worden, neemt het aantal mensen met dementie toe. De verwachting is dat in 2040 meer dan een half miljoen de aandoening hebben. Kennis over de ziekte is voor iedereen dus nuttig. Dat is de reden dat we vier jaar terug gestart zijn met de week van de dementie. Het bleek een groot succes.”

“De impact van dementie is enorm,” vult Hendrik Dokter zijn collega aan. “Voor de betrokkene is het de aandoening met de hoogste ziektelast, maar niet alleen voor de betrokkene verandert er veel. Ook voor de familie is de belasting groot. Bijna driekwart van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun familie of andere mantelzorgers. Er zijn ongeveer 300.000 mantelzorgers die voor mensen met dementie zorgen. Vaak wordt dit gecombineerd met een gezin en een baan. Pas op het punt dat mensen niet meer thuis kunnen wonen, verhuizen mensen naar een woonzorgcentrum als Damsterheerd. Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het leven dat men gewend is. Goede afstemming met de familie is daarbij van groot belang. We stellen daarbij de wensen van de bewoner centraal. Je wordt dan ook niet opgenomen in de zorg, maar je gaat verhuizen naar een woonzorgcentrum. Dat is een groot verschil. We proberen onderdeel te blijven van de samenleving, zodat de bewoners volop deel blijven uitmaken van het leven buiten. Een groot deel van onze bewoners heeft in meer of mindere mate te maken met dementie. Tijdens de Week van de Dementie staan de verandering in de zorg, de beleefwereld van de mensen met dementie en de vragen van de mantelzorger centraal.”

De agenda van de Week van de Dementie is dan ook goed gevuld met toonaangevende sprekers. “Zo hebben we een bijeenkomst met als thema van taboe naar openheid en is er een filmavond met als thema dementie,“ legt Boelens uit. “Ook zijn er bijeenkomsten waar hoogleraren spreken met de deelnemers over wat de zorgvragers, familieleden en mantelzorgers bezighoudt. Iedereen is welkom. We merken dat ook veel professionals de bijeenkomsten bezoeken en dat is mooi om te zien. Zo kunnen we van elkaar leren.”

Meer informatie over het programma is te vinden op de website www.dehoven.nl.

Mark Giesolf