Lintje voor Woldendorper Bene Perdok

DELFZIJL - Burgemeester Gerard Beukema heeft zondag in de Petruskerk in Woldendorp een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Bene Perdok uit Woldendorp.

De heer Perdok heeft van 1968 tot heden, naast de werkzaamheden bij zijn eigen landbouwbedrijf, vrijwillig werkzaamheden verricht voor de Protestantse Gemeente Woldendorp, Termunten/Borgsweer. Hij fungeert hier nu als ouderling-kerkrentmeester. Voorheen was Perdok onder andere bestuurslid van de orgelcommissie, de commissie Brede invulling kerk Termunten en de Stichting Expolitatie Kerk Termunten.

Hij trad op als gastheer tijdens de openstellingen op zondagmiddag en nam het voortouw bij talloze onderhoudsactiviteiten van het buitenterrein.

Naast deze werkzaamheden was de heer Perdok bestuurslid van de schoolvereniging van de Middelbare Landbouwschool Groningen, de melkfabriek De Eems te Farmsum, de Rederijkerskamer Vooruitgang in Woldendorp en van de Stichting Landbouwhistorie Nieuwolda-Termunten.

De heer Perdok is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.