Ruim 6 miljoen 1000-banenplan aardbevingsgebied

DELFZIJL - Partijen betrokken bij de aardbevingsproblematiek in Groningen krijgen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een periode van vier jaar € 6,23 miljoen voor 1.000 extra banen.

Dit heeft Bernard ter Haar (Directeur Generaal van het ministerie van SzW) bekend gemaakt aan de betrokken partners. Ter Haar bezocht maandag het project Leerbouwen aan de Visserijweg in Farmsum. Met alle partijen ondertekende hij daar een samenwerkingsverklaring, waarin het 1000-banenplan is opgenomen.

In een periode van vier jaar (2018 tot en met 2021) willen de partijen realiseren dat er minimaal duizend werkzoekenden extra instromen naar banen in de bouw- en technieksector. Voor deze mensen wordt begeleiding en scholing verzorgd. De partijen zijn ook overeengekomen dat zij hun aanbestedingen zichtbaar maken in een regionale aanbestedingskalender. Daarmee weten lokale werkgevers welk werk eraan komt, zodat zij daarmee rekening kunnen houden. De werkpleinen kunnen op basis van de kalender en het verwachte werk op voorhand werkzoekenden scholen.

Ook hebben de partijen afgesproken dat zij bij hun aanbestedingen sterk inzetten op Social Return on Investments (SRoI). Dat betekent dat overheden bij hun aanbestedingen nadrukkelijk letten op de bijdrage die de aannemende partijen leveren in het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook het bieden van leer-/werkplekken, trainingen of opleiding aan deze mensen behoren tot de mogelijkheden. Overheden zetten deze voorwaarden in het contract bij aanbestedingen. Door deze verplichting ontstaan mogelijkheden voor werkzoekenden en ruimte voor leer/werktrajecten.

De bevolkingskrimp, werkgelegenheid en gaswinningsproblematiek zorgen voor een situatie die vraagt om een specifieke aanpak voor het gebied. Beschikbaarheid van werk is voor de leefbaarheid en het toekomstperspectief cruciaal in noordoost Groningen. Het eerder overeengekomen bestuursakkoord Vertrouwen op herstel en herstel van vertrouwen noemt ook een eerlijker verdeling van de lusten en lasten van de aardgaswinning in Groningen. Het banenplan vergroot de kansen voor de lokale beroepsbevolking; dat geldt ook voor mensen met een