Werkgroep N33dubbelveilig wil X-variant

TJUCHEM - De werkgroep N33dubbelveilig.nl wil dat de provincie kiest voor één van de twee X-varianten voor de verdubbeling van de N33 tussen Noordbroek en Appingedam

De beslissende fase in het aanleggen van de N33 midden is aangebroken. Volgens planning in december moet er een voorkeursalternatief gekozen worden.

Na het afketsen van de Oost-variant die 3 kilometer korter is dan de bestaande route langs Blokstad en de Fivelpoort, zet de werkgroep vol in op de X varianten , die nog steeds 1.5 km korter zijn. ,Die zijn veiliger door hun logische ligging in het landschap,”legt woordvoerder Gerrit de Vries uit. Deze route is met zo min mogelijke afslagen aan te leggen, hetgeen de veiligheid zeer ten goede komt. De zuigende werking in vooral de X-varianten, geeft verlichting van de drukte op de omliggende wegen ( N360/N362) en zorgt ervoor dat men hier ook sneller door kan rijden. Ook blijkt hier het sluipverkeer naar de haven van Delfzijl af te nemen.”

„Het kunst- en vliegwerk die in de A variant uitgehaald moeten worden om de aanwezige bochten aan de minimale eisen te laten voldoen, kunnen dan achterwege blijven. In de A-variant houdt dit namelijk in dat na de hoofdweg in Tjuchem alle viaducten opnieuw aangelegd moeten worden en op veel plaatsen zelfs van het huidige tracé moet worden afgeweken.”

In het landschap onderzoek, is ook naar voren gekomen dat een verkeersplein met bijkomende rotondes en viaduct niet wenselijk is bij Blokstad.

„Ook is er een mogelijkheid om een viaduct uit te sparen over de Laskwerderweg,” constateert De Vries. „Deze aanzienlijke besparing is dan inzetbaar ergens anders langs het tracé. De variante A , B , C worden totaal niet gesteund door de mensen die direct met de impact van de verdubbeling van de N33 te maken hebben.”

„Het voorgestelde fietspad langs de N33 uit de Oost-variant is perfect in te passen bij de X varianten. Deze korte route naar de scholengemeenschap in Appingedam/Delfzijl is een stuk veiliger dan de route via Steendam/Blokstad/Woldbrug met meerdere oversteekplaatsen en de ontelbare uitritten in Appingedam zelf.”