Start baggeren Boterdiep bij Doodstil

UITHUIZEN - Waterschap Noorderzijlvest is woensdag begonnen met het baggeren van het Boterdiep.

De starthandeling werd bij Doodstil, even ten zuiden van Uithuizen, op een baggerschip verricht door bestuurslidlid Douwe Hollenga en wethouder Harald Bouman van de gemeente Eemsmond.

Door het baggeren wordt de aan- en afvoer van water door het Boterdiep verbeterd en wordt de waterkwaliteit in het kanaal verbeterd. Met deze werkzaamheden start het waterschap bovendien een pilotproject: een deel van de bagger, gewonnen uit het Boterdiep, wordt geplaatst in een depot op het voormalig RWZI in Uithuizen.

Daar wordt de bagger gedurende een jaar opgeslagen en gemonitord op met name achtergebleven medicijnresten en ziektekiemen.

Wanneer blijkt dat de bagger na een jaar van voldoende kwaliteit is, kan de bagger worden hergebruikt voor bijvoorbeeld versterking van dijken.

Met deze pilot wil waterschap Noorderzijlvest de mogelijkheden verkennen om haar ondernemen verder te verduurzamen.