Alle eendjes... met djembé op het azc

DELFZIJL - Zo halverwege de open dag van het asielzoekerscentrum in Delfzijl ging zaterdag alle aandacht even uit naar een klein jongetje. Hij kreeg een microfoon en zette Alle eendjes zwemmen in het water in. 

Het djembé-orkest van de asielzoekers zorgde meteen voor de begeleiding en een groot applaus viel het kereltje ten deel. Een aandoenlijk tafereeltje dat de sfeer van de open dag wel kenmerkte. Alles verliep in een uiterst aangename en ontspannen sfeer. Het prachtige weer werkte er prima aan mee. Enkele honderden bezoekers bezochten het vrolijke aangeklede terrein in Tuikwerd tijdens de landelijke Open azc dag. Ze konden genieten van muziek, dans en acrobatiek van de asielzoekers. Met hen kon het gesprek worden aangegaan in het openlucht ontmoetingscafé, terwijl rondleidingen zorgden voor een nadere kennismaking met de manier van leven. Die tocht voerde onder meer langs de woningen, maar ook langs het taalcafé, waar iedereen op het azc voor een korte of langere periode kan binnenwippen om flarden van de Nederlandse taal op te doen. Niet geheel toevallig ligt dit café naast het leslokaal taal. Medewerkers van het COA vertelden ronduit over de gang van zaken, ook over de mogelijke (vrijwillige) uitzetting. Onder de bezoekers waren ook enkele oud-azc-bewoners die constateerden dat er toch wel veel veranderd is in ruim tien jaar tijd. ‘Het is allemaal veel moderner, er zijn veel meer mogelijkheden,’ lieten ze horen.