Erfgoedloket- en adviesteam in het aardbevingsgebied

NOORD-GRONINGEN - Gedeputeerde Staten verstrekken een subsidie van € 621.000,- aan adviesbureau Libau om een erfgoedloket en erfgoedadviesteam te realiseren in het aardbevingsgebied.

Libau is een adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe en heeft als enige partij een aanvraag gedaan voor de subsidieregeling. Het budget voor de subsidieregeling is beschikbaar gesteld door de Nationaal Coördinator Groningen. Eigenaren van gebouwd erfgoed met vragen over het herstel van schade en versterking kunnen vanaf 1 oktober bij het erfgoedloket terecht voor specialistisch advies en verwijzing naar mogelijkheden voor financiering. Het erfgoedadviesteam ondersteunt het loket en overheden met specifieke kennis en deskundigheid. Het gebouwde erfgoed, het landschap met zijn ontstaansgeschiedenis en de bijzondere stads- en dorpsgezichten zijn belangrijk voor de provincie Groningen. Het zijn ijkpunten in de omgeving, die maken dat inwoners hun omgeving herkennen en er zich thuis voelen. De provincie Groningen hecht veel waarde aan goede zorg voor het Gronings erfgoed en het belang van de eigenaren en inwoners in onze provincie. Daarom is onlangs het erfgoedprogramma vastgesteld. In dit programma werken de twaalf bevingsgemeenten, Nationaal Coördinator Groningen (NCG), het Rijk en de provincie samen om het gebouwde erfgoed in het bevingsgebied te behouden en te ontwikkelen. NCG en de provincie vinden het beide belangrijk dat er een loket is waar eigenaren van monumenten en karakteristieke panden terecht kunnen voor antwoorden op vragen over hun panden in relatie tot schadeherstel en versterking.