Onix Architecten tekenen Kindcentrum Wagenborgen

WAGENBORGEN - Onix architecten uit Groningen tekent voor de bouw van het nieuwe kindcentrum in Wagenborgen.

Zij hebben in de architectenselectie de beste visie voor het nieuwe kindcentrum gepresenteerd. Het nieuwe kindcentrum, dat op het voormalig Groot Bronswijk terrein wordt gerealiseerd, biedt onderdak aan leerlingen van basisschool De Kronkelaar uit Wagenborgen en peuters van peuteropvang Kids2b. Naar verwachting wordt in juni 2018 gestart met debouw en kunnen de kinderen vanaf augustus 2019 naar het nieuwe kindcentrum.

Verkeers- en omgevingscommissie

De uitwerking van de nieuwbouw bespreekt de gemeente niet alleen met de schoolbesturen en peuteropvang. Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen en de omwonenden worden er ook bij betrokken.

„We willen het gebouw zo goed mogelijk inpassen op het Groot Bronswijk terrein,” stelt wethouder Jan Menninga. „Daarbij hoort ook het in goede banen leiden van het verkeer van en naar het nieuwe kindcentrum. Daarom hebben we een verkeers- en omgevingscommissie ingesteld om hierover samen met omwonenden na te denken.”

Delfzijl maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang is samengebracht. Met deze scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief goed onderwijsklimaat, duurzaamheid en eentoekomstbestendige omgeving voor kinderen.