Bedrijfsleven, overheid en onderwijs gezamenlijk aan de slag met sociaal ondernemerschap

FARMSUM - Bij de Rabobank Noord-Groningen in Farmsum heeft woensdag 4 oktober de kick-off plaats van het ondernemersprogramma 'Move2Social Noord Groningen'.

Elf partijen uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid hebben de handen ineen geslagen om sociaal ondernemerschap in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL-gemeenten) te stimuleren. Doel is onder meer het creëren van werkgelegenheid en het aanwakkeren van een 'nieuwe', duurzame dynamiek in de economie.

De samenwerkende partijen zijn Stichting Perspectief Groningen 2025, Werkplein Fivelingo, Rabobank Noord-Groningen, de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum, provincie Groningen, ROC Noorderpoort, Rijksuniversiteit Groningen, Hanze Hogeschool en KplusV. De initiatiefnemers roepen sociaal ondernemers op ideeën aan te dragen die een positieve maatschappelijke impact hebben. Van twaalf kansrijke inzendingen ontwikkelt Move2Social samen met de sociaal ondernemer een plan dat uiteindelijk moet leiden tot een sociale onderneming.

Onder het programma 'Groningen werkt' heeft Stichting Perspectief Groningen 2015 op initiatief van de gemeente Delfzijl een partnership gerealiseerd, gericht op het versnellen van sociaal ondernemerschap in Noord Groningen.

Samen werven en selecteren de partijen goede ideeën met maatschappelijke impact. Sociaal ondernemerschap moet leiden tot nieuwe werkgelegenheid. „We willen inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen met het vinden van een passende baan,” zegt wethouder Meindert Joostens van Delfzijl. „Door het ondernemersprogramma 'Move2Social Noord Groningen' ontstaan er nieuwe kansen.

De geselecteerde ondernemers worden begeleid en gestimuleerd met een intensief programma (tien dagdelen),”vijf expertmeetings en begeleidend mentorschap en business coaching door ondernemers vanuit het regionale netwerk. Om uiteindelijk de beste plannen voor te leggen aan een financieringstafel, waarmee door startkapitaal plannen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Riek Siertsema, directeur van Stichting Perspectief Groningen 2025: „Er liggen ongelofelijk veel kansen in dezeregio. We hebben de beschikking over een groot arbeidspotentieel en er is voldoende ruimte voor ondernemerschap. Laten we al deze elementen aan elkaar knopen. Het programma Move2Social Noord Groningen is daarvoor een ideaal instrument.

De aanleiding voor de partners om Move2Social Noord Groningen te starten is onder meer het adviesrapport van”de Sociaal-Economische Raad (SER) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De voorspelling is dat in de nabije toekomst 6 tot 10% van de Nederlandse economie uit sociale ondernemingen bestaat. De Nederlandse financiële infrastructuur sluit daar nu niet op aan. SER adviseert overheden om kenniscentra in te richten en samenwerkingen tussen sociale ondernemingen te stimuleren. Noord Groningen gaat die uitdaging in 2017 aan met Move2Social Noord Groningen.

Ondernemers kunnen vanaf 4 oktober hun ideeën indienen via www.move2socialnoordgroningen.nl.