59 Organisaties tekenen voor Damster Coalitie tegen Eenzaamheid

Appingedam - Liefst 59 organisaties en verenigingen, van zowel vrijwlligers als professionals, hebben vanmorgen (woensdag 27 september)  in Zaal Kabzeël in Appingedam het manifest van de Damster Coalitie tegen Eenzaamheid ondertekend.

In de de week tegen de eenzaamheid, die van 21 september tot 1 oktober duurt, is in de Fivelstad een belangrijke stap tegen die vermaledijde eenzaamheid gezet.  Eenzaamheid is een steeds urgenter maatschappelijk thema. Ook in Appingedam wordt daar steeds meer aandacht aan besteed. Maar nog niet genoeg, constateert sociaal werker Engelina Eissens die namens de ASWA de drijvende kracht is achter de coalitie. Op de bijeenkomst, die aan elkaar gepraat werd door Hanneke Kappen, liet zij alle betrokkenen van organisaties op het gebied van welzijn, zorg en sport in rotten van tien het podium betreden om de handtekening op een groot plakkaat te zetten. Dat plakkaat komt te hangen in het ASWA-gebouw. DE GGD meldde dat uit onderzoek blijkt dat er in Appingedam bijna duizend mensen ernstig eenzaam zijn. Dat ligt iets hoger dan het landelijke en provinciale gemiddelde. Het komt niet alleen voor bij oudere mensen. In de leeftijdscategorie van 19 tot en met 34 jaar zijn er opvallend veel, net als in de middengroep tot 50 jaar. Met name  veel laagopgeleide mannen zijn eenzaam. Ook een zeer betrokken wethouder Annalies Usmany voerde het woord en ondertekende als eerste het manifest. "Het is mooi dat we zo het hele maatschappelijk veld bij dit onderwerp betrekken," vindt Usmany. "Het is de bedoeling dat iedereen in zijn eigen organisatie beleid maakt over dit onderwerp. En misschien nog wel belangrijker is de signaalfunctie die deze organisaties hebben.  Als er iets geconstateerd wordt, moeten de organisaties dat melden bij de Damster Zorgbalie of bij de ASWA. Er moet verbinding tot stand komen. En dat moet steeds leiden tot maatwerk. Sommige mensen hebben er bijvoorbeeld al baat bij als ze één keer per week bezoek krijgen. Het moet afgestemd worden op de behoefte. Door het ondertekenen van het manifest verplicht iedereen zich om binnen zijn of haar organisatie extra aandacht aan eenzaamheid te besteden." Hanneke Kappen sloot de bijeenkomst af met het zingen van het lied Samen zijn, dat door de gehele zaal - zelfs staand - werd meegezongen. De bereidheid om de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan is er, nu de uitvoering nog. Z