120.000 Euro voor kleedkamers Boys

WAGENBORGEN - Het college van B&W gaat de raad voorstellen voetbalvereniging Wagenborger Boys eenmalig een financiële bijdrage te verstrekken van € 120.000,-. Het geld is bedoeld voor de renovatie en verbouw van hun bestaande kleedaccommodatie op het sportpark Burgemeester Van Kampen in Wagenborgen. Het huidige jaren zeventig gebouw voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen. Met financiële steun vanuit de gemeente wordt het gebouw toekomstbestendig, hetgeen bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.

De voetbalvereniging heeft met eigen financiële middelen de kantine gerenoveerd. Wagenborger Boys telt 150 leden.