Directeur Marenland tekent manifest huurders Opwierde

Appingedam - Directeur Gerke Brouwer van woningbouwcorporatie Marenland heeft zaterdag op verzoek van de huurders uit de wijk Opwierde en de SP zijn steun aan de huurders uitgesproken.

Brouwer voelt met hen mee en tekende voor de gebouw van de woningstichting in Appingedam een manifest. "We zijn het eigenlijk met elkaar eens," aldus Brouwer. De woningcorporatie en het Centrum Veilig Wonen (CVW)  zijn bezig met een proef met het versterken van 78 woningen. Maar er is veel consternatie over de kwaliteit en de afwerking van de tot dusver opgeleverde huizen. Ook over de communicatie zijn de bewoners allebehalve tevreden. Dit alles heeft tot een voorlopige stop geleid. De SP heeft de afgelopen periode veel huurders gesproken die onrust, frustratie, pijn en verdriet ervaren. De versterking van hun huizen verloopt slecht, zij weten niet waar zij aan zijn of worden niet of nauwelijks bij de versterkingsplannen betrokken. De actie werd ondersteund door de huurdersvereniging De Maren. SP-raadslid Popko Boerema: “Wij horen van huurders dat zij de rol van het Centrum Veilig Wonen slecht en te groot vinden. Zij lijken meer aandacht te hebben voor de centen dan voor de mensen. Wij willen een toekomst zonder de NAM, ook niet via een ingekocht bedrijf zoals het Centrum Veilig Wonen”. Volgens Boerema zou het een grote steun in de rug van de huurders zijn als woningbouwcorporatie Marenland de kant van de huurders kiest en het Centrum Veilig Wonen aanspreekt op haar functioneren. Ook SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman was aanwezig om de huurders te ondersteunen: “De verwevenheid van het Centrum Veilig Wonen met de NAM zorgt voor frustratie en vertraging. De SP wil dat het Rijk haar verantwoordelijkheid neemt en ons verlost van en beschermd tegen commerciële organisaties. Op deze manier versterk je niet maar verzwak je samenlevingen. Marenland moet onze bondgenoot zijn. Samen met huurders de strijd aangaan tegen hoge gaswinning en voor goede huizen."