Cheque Nienke Homan Energie Coöperatie Oudeschip

OUDESCHIP - Energie Coöperatie Oudeschip U.A. i.o. heeft donderdag een bijdrage van 5306 euro ontvangen vanuit de subsidieregeling Lokale Energietransitie.

De regeling is opengesteld vanuit Kansrijk Groningen, het leefbaarheidsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen, om lokale energie-initiatieven in het aardbevingsgebied te ondersteunen.

De Energiecoöperatie Oudeschip U.A. i.o. probeert voor het dorp Oudeschip en het buitengebied daarvan twee dorpsmolens te realiseren. De dorpsmolens zijn een onderdeel van het grotere geplande windpark in de Oostpolder dat onlangs is vergund.

Het windpark Oostpolder is een initiatief van een groep boeren die zicht heeft verenigd. Zij vinden het belangrijk dat het dorp meeprofiteert, bijvoorbeeld door het neerzetten van twee dorpsmolens. Een werkgroep heeft de verschillende participatiemogelijkheden verkend voor omwonenden in het windpark. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van een bewonerscoöperatie, die de scenario’s verder uitwerkt. Inzet van de coöperatie is dat de bewoner zoveel mogelijk meeprofiteert.

Om een goede start te maken met de coöperatie, hebben de initiatiefnemers startsubsidie aangevraagd bij het programma Lokale Energietransitie. Energiegedeputeerde Nienke Homan reisde speciaal af naar deze windlocatie om de cheque te overhandigen als steun in de rug voor de coöperatie. Met dit geld kunnen ze bijvoorbeeld de notaris bekostigen en een ledenwerfcampagne voeren.

De Nationaal Coördinator Groningen heeft vijf miljoen euro beschikbaar gesteld om het Programma Lokale Energietransitie uit te voeren in de negen aardbevingsgemeenten. Het programma wordt uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energie Koepel, Grunneger Power en de Provincie Groningen. Met het programma worden lokale energie-initiatieven geënthousiasmeerd en ondersteund, met als doel de energietransitie te versnellen.