Spieksters veur elkoar van start

SPIJK - Tijdens de informatieavond over de toekomstige ontwikkelingen in Spijk in het M.F.C. wordt dinsdag 17 oktober ook aandacht besteed aan Spieksters veur elkoar.

De informatiefolder van het project wordt dan overhandigd aan de wethouders Menninga en Rijzebol. Na 17 oktober zal de folder bij elk huishouden in Spijk worden bezorgd. Een aantal mensen van Dorpsbelangen, Steunstee, de kerk, huisarts, gemeente, SWD en enkele betrokken dorpsbewoners,hebben het plan opgevat om te kijken, wat Spieksters veur elkoar kan betekenen. Na een gedegen voorbereiding gaat het project vanaf 18 oktober van start. Een aanzienlijke groep vrijwilligers heeft zich aangemeld. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom. Tegenwoordig beginnen veel mensen als 60 -jarige aan hun tweede jeugd in plaats van zich zoals vroeger alvast in te laten schrijven voor een bejaardentehuis. Ook op latere leeftijd willen de meesten thuis blijven wonen. De overheid is op deze ontwikkeling ingesprongen, waardoor het aanzienlijk moeilijker is voor een verzorgingstehuis in anmerking te komen. Met een terugtredende overheid, wordt de hulp van die kant steeds inder. Hierdoor dreigen ouderen in de knel te komen. Spieksters veur elkoar organiseert hulp voor Spieksters door Spieksters. Voor mensne die hulp nodig hebben door een beperking, ziekte of een ongeval, ook al is men nog geen senior. Het gaat om hulp bij kleine alledaagse klussen. De hulp zelf is altijd kosteloos. Gemaakte kosten worden afgerekend met degene die hulp verleent. Dit gaat natuurlijk altijd in overleg. Spiekster voor elkoar heeft een contactpersoon, die zorgt dat elke hulpvraag goed wordt opgepakt. Voorbeelden van hulpvragen zijn: vervoer naar ziekenhuis, verpleeghuis à 0,25 cent per kilometer; computerhulp, tv en/of telefoon instellen; hulp bij het invullen van formulieren en administratieve ondersteuning; een bezoekje of praatje maken. In geval van ziekte kunnen dat zijn: boodschappen doen, hond uitlaten of grasmaaien. Bij kleine klusjes moet men denken aan lampen verwisselen, stekker repareren en medicijnen ophalen. Spieksters veur elkoar is op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur te bereiken via: 0619019339.